Grąžinimas

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  • Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais.
  • Prekės, kurių forma, spalva, dydis, modelis ar komplektiškumas netiko Pirkėjui, (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) per 14 kalendorinių dienų nuo pardavimo dienos yra keičiamos analogiška preke, arba, jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas gali grąžinti Prekę Pardavėjui savo sąskaita ir atgauti sumokėtus pinigus už Prekes (pinigai už Prekių pristatymą grąžinami nebus). Prekės keičiamos ar grąžinamos adresais, nurodytais kontaktuose.
  • Jeigu Pirkėjas atsisako Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pagal Pirkimo taisyklių 3.3. punktą, tai Pardavėjas privalo per penkiolika dienų nuo raštu gauto pranešimo, kad Pirkėjas atsisako sutarties, atsiimti Prekes ir grąžinti Pirkėjui už jas sumokėtus pinigus. Kilus ginčui dėl Prekės išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo (Pirkimo taisyklių 3.4. punktas), Pardavėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia Prekes ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.
  • Pirkėjas užtikrina, kad grąžinamos/keičiamos Prekės nebuvo naudojamos, jos nesugadintos ir nepraradusios prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.
  • Jeigu Pirkėjui pristatomos netinkamos kokybės Prekės ir prieš tai su Pirkėju nebuvo aptarti Prekių trūkumai, tai Prekių keitimą arba grąžinimą atlieka Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo savo sąskaita. Jeigu Pirkėjo reikalavimu Prekės nekeičiamos, o grąžinamos, tai Pardavėjas grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą ir Prekių pristatymo išlaidas.
  • Prekės grąžinamos originalioje pakuotėje (su Prekės aprašymu ir/arba naudojimo instrukcija, jei buvo pateikta kartu su Preke). Grąžinant būtina pateikti originalius Prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą – faktūrą) ir užpildytą Prekių grąžinimo formą.
  • Grąžinant Prekes, už Prekių supakavimą ir sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekės nėra sukomplektuotos ar tinkamai supakuotos, Pardavėjas nepriima grąžinamų Prekių.

Atnaujinta 2023.10.23