(At)pažinti save

i s t o r i j a – DAUGIAU NEI DAIKTAI

Jei tave kelionė interneto greitkeliais atvedė čia, vadinasi, tikrai neatsitiktinai...

Neslėpsiu, esu be galo dėl to laiminga.

Aš, Ramunė Burškaitienė, prekės ženklo "RAMUNĖS nameilė" kūrėja.

Ką reiškia nameilė?

Šiame žodyje užkoduoti du lietuviški žodžiai - namai ir meilė.

Kurie yra visa ko varomoji jėga.

Keraminė juvelyrika – tai lyg taurus trapumas. Tai lyg namai nugulę ant žmogaus kūno, apnuoginantys jo sielą ir kuriantys jaukumo priebėgą.


Užrakinantys juose prisiminimus, viltį, svajones, datas.

Nes namai – tai ne tik stogas ir keturios sienos. Tai vieta, kur nurimsta protas ir gimsta mūsų istorija.


Apie tai yra mano kūryba. Savita. Kitokia. Kartais išjaučiama, o kartais labai spontaniška.


Apie viską nuo pradžių rasite tinklaraščio įraše.

Kaip viskas prasidėjo?

Sukurta su meile

Kurdama nesistengiu nieko pranokti, paprasčiausiai ieškau gylio medžiagų sintezėje. Pažinta ir suvaldyta medžiaga transformuojasi į tam tikrus simbolius. Kurie kalba kiekvienam iš mūsų.

1 5

PORTFOLIO

RAMUNĖ BURŠKAITIENĖ

vardine-atvirute-nes-dekingumo-per-daug-nebuna

IŠSILAVINIMAS

2023 m. papildomo ugdymo užsiėmimų programa. Keramikos dekoravimo technikos. VDA

2023 m. papildomo ugdymo užsiėmimų programa. Keramikos technologijos pagrindai. VDA

2014 m. mokslo daktaro laipsnis, socialiniai mokslai, edukologija (07 S). ŠU

2008 m. edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. ŠU

2006 m. mokytojo profesinė kvalifikacija. ŠU

2006 m. edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. ŠU

BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS

1. Burškaitienė, Ramunė, 2020, OPA PA draugai PIKA! Ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektą papildančios iliustruotos ir įgarsintos užduotys. Eduka klasė. [50 unikalių užduočių]
2. Burškaitienė, Ramunė, 2019, STEAM ugdymas: patarimai ir idėjos kaip ugdyti darželinuką. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430069681
3. Burškaitienė, Ramunė, 2019, PI KA dalijamoji medžiaga. Kaunas: Šviesa. ISBN
9785430069667
4. Burškaitienė, Ramunė, 2019, PI KA žaidimų knyga. Kaunas: Šviesa. ISBN
9785430069674
5. Burškaitienė, Ramunė, 2018, YGA GA pedagogo knyga. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430067960
6. Burškaitienė, Ramunė, 2018, YGA GA pasiekimų knygelė. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430067953
7. Burškaitienė, Ramunė, 2018, YGA GA kūrybinės veiklos užduočių bloknotas. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430067946
8. Burškaitienė, Ramunė, 2018, Fabiukas ir pašėlę nutikimai. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430068042.
9. Burškaitienė, Ramunė, 2017, PI ir KA vasaroja. Kūrybinės veiklos knygelė. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430067915.
10. Burškaitienė, Ramunė, 2016, OPA PA draugai PI KA! Kūrybinės veiklos užduočių bloknotas. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430066307.
11. Burškaitienė, Ramunė, 2016, OPA PA draugai PI KA! Pasiekimų knygelė. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430066321.
12. Burškaitienė, Ramunė, 2016, OPA PA draugai PI KA! Pedagogo knyga. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430066338.
13. Burškaitienė, Ramunė, 2016, OPA PA draugai PI KA! Plakatai. I dalis. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430066314.
14. Burškaitienė, Ramunė, 2016, OPA PA draugai PI KA! Plakatai. II dalis. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430066703.
15. Burškaitienė, Ramunė, 2016, OPA PA draugai PI KA! Plakatai. III dalis. Kaunas: Šviesa. ISBN 9785430066710.
16. Bakanovienė, Tatjana, Burškaitienė, Ramunė, Jurevičienė, Margarita, Masiliauskas, Darius, Masiliauskienė, Erika, Ponelienė, Reda, Rūdytė, Kristina, Smilgienė, Jurgita, Šapelytė, Odeta, Tomėnienė, Laima, 2016, Edukacinių paslaugų šeimoms situacija ir poreikis Šiauliuose // Švietimo naujienos: informacinis leidinys. Priedas „Švietimo panorama“. Nr. 1. ISSN 1648-5874, p. 5-6.
17. Bakanovienė, Tatjana, Bilbokaitė, Renata, Burškaitienė, Ramunė, Jurevičienė, Margarita, Masiliauskas, Darius, Masiliauskienė, Erika, Ponelienė, Reda, Rūdytė, Kristina, Smilgienė, Jurgita, Šapelytė, Odeta, Tomėnienė, Laima, 2015, Edukacinių paslaugų šeimai pasiūla ir paklausa Šiaulių miesto švietimo įstaigose // Šiaulių kraštas. lapkričio 7. ISSN 1648-4010, p. 2.
18. Burškaitienė, Ramunė, 2014, Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko ugdomosios aplinkos turinio konceptualizavimas: daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Vilnius: BMK leidykla.
19. Burškaitienė, Ramunė, 2014, Conceptualisation of the content of outdoor educational environment of a pre-school education institution: summary of the doctoral dissertation: social sciences, education (07 S). Vilnius: BMK leidykla.
20. Burškaitienė, Ramunė, Žaidimas kaip daugiamatis fenomenas: teorinis diskurso konceptualizavimas egzistencializmo kontekste // Mokytojų ugdymas = Teacher Education. 2013, nr. 20(1). ISSN 1822-119X, p. 39-56.
21. Burškaitienė, Ramunė, Educational Environments In Traditional Pre-School Institutions in Lithuania: Parents’ Point of View. European Regional Conference Of Omep 2012 “Respect For A Child” Program And Abstracts Book, Warszawa. 2012, p. 25.
22. Burškaitienė, Ramunė, Modelling of the educational environment in traditional pre-school institution in lithuaniathe context of conceptions of parents as representatives of adults’ culture // Responsible adults in a child’s space. 2013, ISBN 9788390160931, p. 84-95.
23. Burškaitienė, Ramunė, Vilkonis, Rytis, Ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko ugdomosios aplinkos tobulinimo modeliavimas tėvų refleksyviojo vaikų patirčių suvokimo koncepcijų kontekste // Tiltai = Bridges = Brücken. 2012, nr. 4(61). ISSN 1392-3137, p. 165-175.
24. Burškaitienė, Ramunė, Vilkonis, Rytis, Galkauskienė, Eglė, Lauko ugdomosios aplinkos Šiaulių ikimokyklinio ugdymo įstaigose: atvejo analizė // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, nr. 4(37). ISSN 1648-8776, p. 14-18.
25. Burškaitienė, Ramunė, Placówki na litwie – perspektywa rodzica / Respect for a Child: European OMEP Conference 2012, Warsaw, 18-20 April 2012: Abstracts = Szacunek dla dziecka: Europejska konferencja OMEP 2012, Warszawa, 18-20 Kwietnia 2012: abstrakty. p. 25-27.
26. Vilkonis, Rytis, Turskienė, Sigita, Burškaitienė, Ramunė, E. mokymasis aukštojoje mokykloje: studentų patirties ir lūkesčių tyrimas // Mokytojų ugdymas = Teacher Education: mokslo darbai. 2012, nr. 19(2). ISSN 1822-119X, p. 114-131.
27. Burškaitienė, Ramunė, Ugdomosios aplinkos tradicinėje Lietuvos ikimokyklinėje įstaigoje: ekspertinis vertinimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, nr.4(33). ISSN 1648-8776, p.6-12.
28. Burškaitienė, Ramunė, Educational Environment in a Traditional Kindergarten of Lithuania: the Analysis of Situation. // Содружество наук. Барановичи - 2011: материалы VII международной научно-практической конференции молодых иссл., p. 136-138.
29. Burškaitienė, Ramunė, Educational Environment In In A Typical Kindergarten Of Lithuania: The Analysis Of Situation And Influencing Factors. 26TH OMEP (World Organisation For Early Childhood Education) World Congress Program and Abstracts book, Sweden. 2010, p. 87. [www.omep2010.org]
30. Burškaitienė, Ramunė, Vilkonis, Rytis, Educational Environment in a Typical Kindergarten of Lithuania: the Analysis of Situation and Influencing Factors // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, nr.4(29). ISSN 1648-8776, p. 33-39.
31. Burškaitienė, Ramunė, Vaikų teisės ir bendrojo išsilavinimo kokybė // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, nr.1(26)priedas [elektroninis išteklius]. ISSN 1648-8776, p.145-150.
32. Burškaitienė, Ramunė, Vilkonienė, Margarita, Priešmokyklinio ugdymo kokybė: samprata ir esminiai vadybos aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, nr.2(23). ISSN 1648-8776, p. 111-117.
33. Burškaitienė, Ramunė, Quality of general education and child’s rights: the conception and the topic // Problems of Education in the 21st Century. 2008, nr.4. ISSN 1822-7864, p 14-21.

NARYSTĖS

Lietuvos kūrėjų klubo narė

Inovacijų agentūros bendradarbystės centro "Spiečius" narė

Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) narė

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

2022 m. atlikta IPScan studija

Intelektinės nuosavybės teisės į svetainėje esantį turinį priklauso Ramunei Burškaitienei, jei išimtinai nenurodyta kitaip. Prekių ženklas „RAMUNĖS nameilė“® yra registruotas prekių ženklas. Svetainėje eksponuojamų gaminių dizainas saugomas pagal galiojančias autorių teisių ir dizaino įstatymų nuostatas ar papildomai apsaugotas dizainų registracijomis. Svetainėje naudojamos nuotraukos, vaizdo įrašai, tekstai yra autorių teisių saugomas turinys.

Griežtai draudžiama be išankstinio raštiško autorės sutikimo šioje svetainėje rodomą turinį (gaminių dizainą, nuotraukas, tekstus, vaizdo įrašus, prekių ženklus, ir kt. autorinį turinį) atgaminti bet kokia forma, kopijuoti, publikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, perleisti kitiems ar kitaip naudoti komerciniais ar kitais savininko teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

Visais klausimais dėl autorių teisių, leidimo naudoti autorės išimtinėmis teisėmis apsaugotus objektus, bendradarbiavimo galimybių kreipkitės el.p. info@ramunesnameile.lt. 

Ramunės Burškaitienės intelektinės nuosavybės teises pagal teisinių paslaugų sutartį gina teisininkė, patentinė patikėtinė Evelina Norkaitienė, MB „IP Consultant“.
 • Lietuvos kūrėjai logo
  Keramikos dirbinius, lydimus balto, aukso krašteliu papuošto namelio simbolio, lipdanti šiaulietė Ramunė Burškaitienė – meniška ir jautri siela, kuriai svarbios istorijos, autentiškas prisilietimas ir subtilus santykis su klientu. Taigi, jos kasdienybę įprasmina kūrybinė rutina, o procesą lydintis džiaugsmas – it vanduo laisto stabiliai augantį ir žydintį prekių ženklą „Ramunės Nameilė“. Šiame pokalbyje iškyla simboliai ir svarbūs gyvenimo etapai, kurie verčia manyti, jog kūrėjo kelias dažnai yra nulemtas. 
  „RAMUNĖS NAMEILĖ” | NAMAI – TAI KUR KAS DAUGIAU NEI STOGAS IR KETURIOS SIENOS 
 • bzn start

  Ramunė Burškaitienė kuria unikalius, keraminius ir porcelianinius savito dizaino, rankų darbo keramikos kūrinius nešančius idėją ir saugančius brangius prisiminimus.
  PAPUOŠALAI SAUGANTYS BRANGIUS PRISIMINIMUS 
 • lrytas.lt

  Šviesi jauki Ramunės studija Šiaulių centre išaugo nuo hobio – pakabukų lipdymo. Ramunė dirbo ir mokėsi švietimo srityje. Iš vieno rimto seminaro parsivežė mintį, kad šalia visų privalomų darbų reikia turėti hobį, nes kitaip žmogus gyvenime praranda balansą, o žmogus be pusiausvyros mažai kam reikalingas.
  NAMELIUS IŠ MOLIO LIPDANTI RAMUNĖGRIEŽTAI LAIKOSI VIENOS TAISYKLĖS 
1 3