Autorių teisės

Intelektinės nuosavybės teisės į svetainėje esantį turinį priklauso Ramunei Burškaitienei, jei išimtinai nenurodyta kitaip. Prekių ženklas „RAMUNĖS nameilė“® yra registruotas prekių ženklas. Svetainėje eksponuojamų gaminių dizainas saugomas pagal galiojančias autorių teisių ir dizaino įstatymų nuostatas ar papildomai apsaugotas dizainų registracijomis. Svetainėje naudojamos nuotraukos, vaizdo įrašai, tekstai yra autorių teisių saugomas turinys.

Griežtai draudžiama be išankstinio raštiško autorės sutikimo šioje svetainėje rodomą turinį (gaminių dizainą, nuotraukas, tekstus, vaizdo įrašus, prekių ženklus, ir kt. autorinį turinį) atgaminti bet kokia forma, kopijuoti, publikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, perleisti kitiems ar kitaip naudoti komerciniais ar kitais savininko teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

Visais klausimais dėl autorių teisių, leidimo naudoti autorės išimtinėmis teisėmis apsaugotus objektus, bendradarbiavimo galimybių kreipkitės el.p. info@ramunesnameile.lt. 

Ramunės Burškaitienės intelektinės nuosavybės teises pagal teisinių paslaugų sutartį gina teisininkė, patentinė patikėtinė Evelina Norkaitienė, MB „IP Consultant“.